Print Friendly, PDF & Email

zašto bih?

Sarajevo_Tabija-b

Bosna i Hercegovina pruža podršku stranim investitorima

 • Fond za podršku stranim investitorima je osnovan kako bi se podstakli strani investitori na daljnja ulaganja u našoj zemlji.
 • Investicioni kapital je oslobođen plaćanja carina i carinskih dažbina (osim za putnička vozila i aparate za igre na sreću i zabavu)

Zašto izabrati Bosnu i Hercegovinu kao odredište za Vaše ulaganje?

 • Raspoloživost prirodnih bogatstava i ljepota, te atraktivne lokacije (jezera, rijeke, termalni i mineralni izvori, poljoprivredno zemljište, šumska prostranstva, rude, itd)
 • Dugogodišnja tradicija industrijske proizvodnje: rudarstvo i metaloprerađivačka industrija, drvna industrija, automobilska industrija, itd
 • Veliki broj raspoloživih proizvodnih objekata, industrijskih zona i atraktivnih lokacija
 • Povoljan geografski položaj
 • Transparentno zakonodavstvo
 • Niski porezi
 • Obrazovana radna snaga
 • Perspektiva pridruživanja Evropskoj uniji
 • Valuta vezana za Euro
 • Potpisani regionalni i bilateralni trgovinski sporazumi
 • Strani investitori imaju isti status kao domaći investitori u pogledu prava i obaveza

Podržano od strane FIPA