Print Friendly, PDF & Email

PRESS ŠTAND

Press štand promoviše razvoj energetskog sektora i obnovljivih izvora energije u zemlji i svijetu prezentovanjem relevantnih časopisa i novina. Sve informacije o aktuelnostima, inovacijama, događajima i važnim pitanjima iz navedenih oblasti, zajedno sa domaćim i internacionalnim publikacijama, na raspolaganju su svim posjetiocima – potpuno besplatno.

Svoje publikacije, brošure, časopise i drugi promotivni materijal, zainteresovani izlagači na dvodnevnom RENEXPO® BiH događaju mogu nam dostaviti i iskoristiti ovu promotivnu mogućnost kao deo sporazuma o saradnji sa medijima. Za dodatne informacije i pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.