Print Friendly, PDF & Email

KONTAKT OSOBE

Da li Vam je potrebno više informacija o našim sajmovima i konferencijama?
Biće nam zadovoljstvo da Vas obavestimo o svemu!

Johann-Georg
Röhm

Direktor

Jelena
Ostojić

Menadžer projekta
i prodaje

ostojic@reeco.eu
Tel:  +381 21 21 01 898

Nikola
Aleksić

Viši Menadžer Prodaje
aleksic@reeco.eu
Tel: +381 21 21 02 046

Dragana
Pavlović

PR i Menadžer Konferencija
pavlovic@reeco.eu
Tel: +381 21 21 00 152

Nikola
LUČIĆ

Marketing & IT
lucic@reeco.eu
Tel:  +381 21 21 02045