Print Friendly, PDF & Email

4. Konferencija: Upravljanja otpadom u BiH – Energija iz otpada

Četvrtak, 24. oktobar 2019. 13:30 – 17:00

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Uprava i javne kompanije za upravljanje otpadom, regionalne deponije, okolišne agencije i NVO, naučno-istraživačke institucije, finansijske institucije, investitori, projekatanti konsultanti, operateri za sakupljanje otpada, recikleri, industrija, ponuđači tehnologija i opreme, operateri deponija i postrojenja
Informacije o sektoru: Bosna i Hercegovina, sa vladama oba entiteta preuzima korake kako bi ispunila očekivane okolišne standarde, postavljene od EU. Usvojene su strategije upravljanja otpadom i ispunjeni uslovi za  korišćenje IPA II fondova. Nekoliko projekata je implementirano, a više je dostupnih za investiranje.
Moderator: Sanda Midžić Kurtagić

Prof. Sanda Midžić Kurtagić, PhD

Glavne teme:
  • Stanje sektora, okviri i perspektive
  • Cirkularna ekonomija u oblasti upravljanja otpadom
  • Ponovna upotreba otpada i recikliranje
  • Tretiranje otpada različitog porijekla
  • Tehnologije proizvodnje energije iz otpada
  • Najbolja evropska i svjetska praksa
  • Međunarodna pomoć u razvoju sektora upravljanja otpadom
13:00: Registracija učesnika
13:30 Uvodna riječ

Blok I: Circularna ekonomija

13:40: Uvodna sesija, pristupi cirkularne ekonomije
Prof. Sanda Midžić Kurtagić, PhD Mechanical Faculty University of Sarajevo
13:50 Cirkularna ekonomija u zakonodavnom i u okviru politika u BiH
Irem Silajdžić, PhD, Nacionalni centar za čistiju proizvodnju u BiH, CENER 21
14:05 Plastični otpad od hrane i pića
Šejla Mahmutović, Nacionalni centar za čistiju proizvodnju u BiH, CENER 21
 14:20 Odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom
Bojana Jotanović, Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske
14:30 Uspostava sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u FBiH – rezultati Ekopak-a 2012-2018.godine
Arman Sekereć,
EKOPAK
14:40 Povrat resursa iz elektroničkog otpada u kontekstu cirkularne ekonomije
Elma Babić Džihanić,
ZEOS
14:55 Pauza

Blok II: Otpad kao resurs – tehnološka rješenja

15:10 Uvod u sesiju- tehnologije za upravljanje otpadom
Prof. Sanda Midžić Kurtagić, PhD
15:15 Čisti sintetski gas, proizveden od ostataka vinove loze kao gorivo za peći za proizvodnju stakla
Igor Boni,
Xylowatt
Xylowatt – energija iz biomase
15:35 Povrat energije iz otpada u Kantonu Sarajevo
Maja Maretić Tiro, Šejla Mahmutović,
Enova
15:55 Otpad kao energent u industriji cementa
Almir Bajtarević,
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
16:15 Diskusije
17:00 Zaključci i završna riječ

Organizator zadržava pravo izmjene programa

Jezik: BHS
Sponzor konferencije:
Environmental and Energy Efficiency Fund of Republika Srpska
Organizator: