Print Friendly, PDF & Email

4. Konferencija: Održivo upravljanje vodama i otpadnom vodom u BiH

Efikasni sistemi vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama

Četvrtak, 24. oktobar 2019. 09:00 – 12:30

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Vodovodne kompanije, lokalne samouprave, državne i regionalne organizacije, investitori i advokati, vladine i međunarodne institucije, proizvođači i distributeri opreme i tehničkih rješenja, NVO, akademija, mediji
Informacije o sektoru: Voda je opšte životno dobro, ali i osnov društveno- ekonomskog razvoja. U velikom dijelu regije Balkana problem u sektor voda predstavlja dotrajala infrastruktura, kao i nedostatak tretmana otpadnih voda.
U procesu pridruživanja EU, bilo da su u pitanju tek pridružene ili planirane članice, zemlje regiona se nalaze pred izazovom usaglašavanja sa EU standardima, koji podrazumijevaju modernizaciju vodnog sektora, naročito po pitanju tretmana i odvođenja otpadnih voda. Kako bi se dostigli ciljevi vodne direktive u narednih 20 godina potrebna su ulaganja od 3,66 biliona eura. Korišćenje dostupnih donorskih sredstava moglo bi riješiti problem finansiranja, ali jedino ukoliko se ispoštuju očekivanja donora u pogledu organizacionih i upravljačkih reformi u sektoru javne komunalne djelatnosti.
Opis i cilj događaja: Konferencija će otvoriti dijaloge o dostupnim tehničkim rješenjima, benefitima implementacije i naučenim lekcijama iz prošlosti, kroz razmjenu iskustava stručnjaka iz regiona i inostranstva. Različita tehnološka rješenja za obradu otpadnih voda, softverska rješenja, savremeni pristupi projektovanju i izgradnji će biti predstavljeni od strane vodećih stručnjaka u sektoru.
Moderator:

Sabina Hadžiahmetoviić,
HEIS Institut za hidrotehniku Sarajevo

Konferenecijski program

8:40 Registracija učesnika
9:15 Dobrodošlica i uvodna riječ
Dobrodošlica organizatora skupa, gđa. Dragana Pavlović, REECO International
Uvodna riječ moderatora, gđa Sabina Hadžiahmetović, HEIS

Blok 1 Strategije i politike upravljanja vodama

9:30 Uvodno predavanje – Zaštita voda zahtjeva novi cjelovitiji pristup.
Dr. Viktor Simončić, međunarodni stručnjak za zaštitu okoliša
9:45 Vodne politike u Federaciji BiH
g. Sandi Zulić, Aquasan

Blok 2 Okrugli sto: Reforma sistema vodsnabdijevanja u BiH

10:00 Panelisti
g. Nenad Đukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
gđa. Hazima Hadžović, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH
g. Damir Mrđen, Agencija za vodno područje Jadranskog sliva
g. Prof. dr. Branko Vučijak, UNDP BIH
g. Sandi Zulić, Aquasan

Blok 3 Investicije i međunarodna razvojna pomoć za unapređenje sektora voda u BiH

10:40 Švicarska podrška Bosni i Hercegovini u sektoru vodnih usluga
g. Srećko Bajić, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini
10:55 Razvojna pomoć UN u sektou voda. Prezentacija najajnovijih dostignuća projekta Goal Waters i MEG
g. Prof. dr. Branko Vučijak, UNDP
11:10 Pauza

Blok 4 Projektni razvoj, planiranje, iskustva i pouke

11:25 Upravljanje muljem u BiH – dosadašnja praksa i moguća rješenja
g. Tomislav Grizelj, Grizelj d.o.o.
11:40 Modernizacija infrastrukture otpadnih vodama u opštini Gradiška
g. Sandro Zeničanin, direktor KP Vodovod ad Gradiška
11:55 Unapređeni procesi koagulacije i flokulacije na postrojenju za preradu vode “Petar Antonijević” u JKP Vodovodu Užice
gđa. dr Mirjana Cvijović, naučni saradnik Javno komunalno preduzeća Vodovod Užice
12:10 Upravljanje imovinom i biznis plan JKP Rad Tešanj
g. Adnan Lihić, Direktor JKP Rad Tešanj
12:25 Aplikacije za evidenciju i digitalizaciju terenskih podataka u vodoopskrbi i odvodnji
g. Dragan Sokolović,Smart Cloud doo
12:40 Zaključci i kraj konferencije. Obilazak sajamske izložbe.

Organizator zadržava pravo izmjene programa

Jezik: BHS
Organizator: