Print Friendly, PDF & Email

2. Panel: Fotonapon i solarna energija u BiH

Četvrtak, 24. oktobar 2019. 13:30 – 15:30

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Institucije, energetske agencije, udruženja, javna i privatna objekti i industrija, proizvođači proizvođača modula i solarnih ćelija, izmjenjivača energije, kablova i drugih komponenti, planeri, prokjektansko-konsultantske kuće, uslužne kompanije, izvođači, operateri sistema, banke i privatni investitori.
Informacije o sektoru: Solar predstavlja najperspektivniji obnovljivi izvor energije i poslovni izbor širom svijeta. Inovacije i dostignuća sektora i dalje su na samom vrhu. Sunčevo zračenje varira od 1240 kWh / m2 na sjeveru do 1600 kWh / m2 na jugu, sa 270 sunčanih dana godišnje. Trenutno je u opticaju 180 solarnih elektrana u BiH, ukupnog kapaciteta 15MW, a planirana je izgradnja još 5MW do 2020. godine. Dalji razvoj tržišta uvjetuje nova energetska strategija. Poticajne šeme i planirane kovote za period do 2030. godine će resorne institucije predstaviti na predstojećoj konferenciji.
Moderator: Nihad Harbas

Nihad Harbaš

Proizvodnja električne i toplotne energije putem solarnih sistema ima značajnu perspektivu u BiH i regiji zbog samog podneblja i prirodnih potencijala BiH s jedne strane, te iskustva u instalaciji i eksploatacije solarnih elektrana, smanjenja troškova samih panela, odnosno isplativnosti ulaganja, kao nepostajanja negativnih uticaja na okoliš, s druge strane. Proizvodnja panela na domaćem nivou dopriniejjla bi dodatnom zapošljavanja domaćih ljudi, razvila privredu, te bi njihova primjena doprinijela većoj neovisnosti o uvozu energije i energenata, kao i ispunjavanju ciljeva udjela obnovljive energije u bruto finalnoj potrošnji energije u BiH preuzetnih potpisivanjem Ugovora o uspostavi energetske zajednice

Konferencijski program

12:30 Registracija učesnika i networkin
13:00 Dobrodošlica organizatora – REECO International, Dragana Pavlovic
Dobrodošlica sponzora – FRONIUS International GmbH, Verena Huber, Ante Bikic
13:10 Uvodna riječ moderatora
Nihad Harbaš, nLogic Advisory

BLOK 1 – Zakonska regulativa i politike u sektoru energije

13:20 Investicione prilike – Potocaji i dinamičke kvote za proizvodnju energije iz OIE u Federaciji BiH
Boriša Misirača, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Federacije BiH

BLOK 2 – Novi talas investicija, Planiranje i tehnička oprema

13:35 Inovacije u razvoju fotonaponski invertera – upoznajte nove junake
Ante Bikic, Fronius International GmbH
13:50 Program mikrokreditne podrške
Selma Cilimković, Partner mikrokreditna fondacija

BLOK 3 – PANEL DISKUSIJA

14:05 Planiranje, instaliranje, tehnička rješenja i oprema
Planiranje fotonaponskih elektrana i povezivanje na mrežu
Neto mjerenje – Nova šansa za investitore u skladu sa novom EU regulativom
Najbolja domaća praksa – Uspješni primjeri fotonaponske elektrane na objektima u BiH
Panelisti
Boriša Misirača, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Federacije BiH
Siniša Maksimović, ETMax doo
Mladen Perić, Pero d.o.o., Zenica
Amer Jerlagić, stručnjak za FN elektrane, SHPP
Aleksandar Jegdić, Regulatorna komisija Republike Srpske *
Salko Maksumić, Excellent d.o.o. Sarajevo
15:30 Zaključci i kraj konferencije

Organizator zadržava pravo izmjene programa

Jezik: BHS
 Sponzor:
Konferencijski partneri:

Renexpo BiH 2019

Medijski partner: