Print Friendly, PDF & Email

Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grijanja/ hlađenja u BiH

Energija iz biomase, geotermal i solar-termal

Srijeda, 23. oktobar 2019. 11:30 – 12:30 i 13:30 – 16:30

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Državna i lokalna uprava, komunalna preduzeća za daljinsko grijanje, okolišne agencije i fondovi, agencija za eneretiku, NVO, naučno istraživačke institucije, energetski menadžeri, inženjeri konsultanti i projektanti, proizvođači tehničke opreme, operateri postrojenja, finansijske institucije, banke, invstitori
Informacije o sektoru: Grijanje i hlađenje prostora predstavlja jedan od najvažnijih faktora za smanjenje ugljeničnih emisija. Procjenjuje se da čak 50% ukupne potrošnje energije u EU potječe od grijanja i hlađenja prostora. Prelazak sa fosilnih na obnovljive izvore energije bi u velikoj mjeri smanjilo štetne emisije.
U Bosni i Hercegovini samo su veći gradovi obuhvaćeni sistemima za daljinsko grijanje, kao i javne zgrade, poput bolnica, škola i blokova zgrada u manjim mjestima.
Trenutno je u BiH 26 registrovanih većih kompanija koja se bave snabdijevanjem toplotnom energijom, od toga su 3 bazirane na kogeneraciji. Većina sistema koristi zastarjelu opremu na bazi fosilnih goriva.
Očekuje se više investicija u ovom sektoru zahvaljujući modelima finansiranja kao što je JPP i nedavno lansiran program EBRD banke ReDEWeB koji omogućuje finansiranje studija i infrastrukture daljinskog grijanja na bazi obnovljivih, pored program Zeleni gradovi, Program podržava Ministarstva finansija Austrije.
Opis i cilj događaja: Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija Austrije i Evropske banke za obnovu i razvoj u cilju da podstakne upotrebu OIE u sistemima daljinskog grijanja i hlađanja, konferencija će predstaviti benefite upotrebe OIE sa naglaskom na smanjenje štetnih emisija i zagađenja vazduha, optimizaciji cijene toplotne energije, uspješnim primjenama i dostupnim načinima finanasiranja projekata. Tehnički dostupna rješenja, efikasna kogeneracija mogu poboljšati operacije i poslovanje postrojenja za daljinsko grijanje/ hlađenje.
Moderator: Bojan Bogdanovic RENEXPOBojan Bogdanović, Principal Fund Manager, Renewable District Energy
Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD

11:00 Koktel dobrodošlice
Medijski kutak/ intervjui
11:30 Dobrodošlica i obraćanje zvaničnika
Dragana Pavlović, REECO International, Organizator
Dr. Admir Softić, Pomoćnik ministra za energetiku, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Energy Talk “Utjecaj obnovljivih na okoliš, ekonomiju i kvalitet života u BiH”
Smanjenje štetnih emisija; Kvalitet zraka; Nova radna mjesta; Kapitalne investiccije; Finansiranje projekata

11:50 Moderator: Nihad Harbaš, nLogic Advisory
Panelisti
Damir Filipović, Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
Sanja Bosiljčić-Pandur, Fond za zaštitu okoliša FBiH
Bojan Bogdanović, Rukovodilac fonda ReDEWeB, EBRD
Dr. Anes Kazagić, Elektroprivrea BiH dd
12:30 Obilazak sajma

Uvodna predavanja

13:30 Dobrodošlica organizatora i uvodna predavanja
Dragana Pavlović, REECO International
Mr. Andreas Meindl, Trgovinski savjetnika austrijske ambasade u Sarajevu
13:40 Uvodna riječ moderatora i prezentacija programa EBRD ReDEWeB
Bojan Bogdanović, Direktor fonda za daljinsku energiju za region Zapadnog Balkana EBRD

Dostignuća sektora – Najbolja BH praksa

13:55 Studija proširenja Sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 
14:10 Korištenje otpadnih industrijskih plinova u daljinskom grijanju i efikasna kogeneracija
Sead Kaknjo, JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, Direktor
14:25 Tranzicija u održive i pametne sisteme daljinskog grijanja : primjer grada Banja Luka
Dejan Jovišević, Eko toplane Banja Luka d.o.o., Tehnički director
14:40 Modernizacija sistema daljinskog grijanja u cilju optimizacije temperaturnog režima vrelovoda kao preduslova za integraciju obnovljivih izvora topline
Suljo Sarić,CENTRALNO GRIJANJE d.d. TUZLA, Pomoćnik direktora za tehnička pitanja
14:55 Efikasno kogenerativno postrojenje za proizvodnju energije iz biomase primjenjeno u BiH 
Jasmin Purišević, URBAS Maschinenfabrik Ges.m.b.H.
15:10 Javno-privatno partnerstvo u projektu daljinskog grijanja u Tesliću i Vitezu
Benjamin Čekić, CETEOR

Okrugli sto – stručnjaci za daljinsko grijanje
Interaktivna diskusija, pitanja publike i razmijena praktičnih iskustava 

15:25 Bojan Bogdanovic RENEXPOModerator: Bojan Bogdanović, EBRD
Panelisti:
Elvis Hadžikadić, UNDP BiH
Sead Kaknjo, JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, Direktor
Dejan Jovišević, Eko toplane Banja Luka d.o.o., Tehnički director
Suljo Sarić, CENTRALNO GRIJANJE d.d. TUZLA, Pomoćnik direktora za tehnička pitanja
Prof. dr Branisalav Živković, Mašinski fakultet u Beogradu
Prof. dr Azrudin Husika, CETEOR
16:30 Zaključci i kraj konferencije

Organizator zadržava pravo izmjene programa

Jezik: BHS / Engleski
Koorganizator:
Partner konferencije: Renexpo BiH 2019
Organizer:
   REECO