Print Friendly, PDF & Email

Clanovi savjetodavnog odbora

 • Aleksandar Jegdic, REERS – Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske
 • Alisa Grabus, UNDP Sarajevo BiH
 • Almir Bajtarevic, Tvornica cementa Kakanj
 • Amir Hujic, Vanjskotrgovinska komora BiH
 • Amir Kazic, FIPA Agencija zaunapređenje stranih investicija BiH
 • Boriša Misirača, Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju FBiH
 • Bosko Kenjic, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Darijo Lazic, GreenLine Western Balkans Cluster
 • Dijana Vasic, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Dr. Admir Softic, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Dr. Matthias Schmidt-Rosen – KfW
 • Dragisa Marjanovic, BASWA Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom BiH
 • Edin Kekic, Udružeje/udruga poslodavaca komunalne privrede FBiH
 • Elma Hadzic Ramic, Fond za zastitu okolisa FBiH
 • Elma Haveric, USAID EIA
 • Emanuela Suprowicz, Ambasada Republike Poljske u Sarajevu
 • Emir Avdic, Ekspert za OIE
 • Enes Aliskovic, Vanjskotrgovinska komora BiH
 • Enes Seperovic, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Fatima Krivosija, Ambasada Kraljevine Holandije Sarajevo
 • Fedja Bajraktarevic, USAID EIA
 • Goran Krstovic, GIZ- Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
 • Hajrudin Dzafo, JP ELEKTROPRIVREDA BIH dd
 • Hazima Hadzovic, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH
 • Indira Sulejmanagic, Fond za zastitu okolisa FBiH
 • Ismar Alagic, TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj
 • Ivana Ostoic, IQ Consulting
 • Jasmin Beso, FERK-Regulatorna komisija za elektricnu energiju
 • Lada Busevac, IFC Međunarodna finansijska korporacija
 • Mahir Hadziabdic, Enova doo Sarajevo
 • Marija Buntic, JP Elektroprivreda HZHB
 • Martin Gaber, AHK – Predstavništvo njemačke privrede u BIH
 • Mehmed Cero, Federalno ministarstvo okolisa i turizma BiH
 • Mirna Jeličić, Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH)
 • mr.sci.Zijada Redžić, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH
 • Nejra Spahic, GIZ- Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
 • Nenad Djukic, Ministarstvo poljoprivrede sumarstva i vodoprivre RS
 • Prof.Dr Elvir Zlomušica, Univerzitet u Mostaru
 • Prof.Dr Petar Gvero, Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Razija Hamidovic, Advantage Austria Sarajevo
 • Sabina Hadžiahmetović, HEIS Institut za hidrotehniku dd Sarajevo
 • Sanja Miovcic, FIC Vjeće stranih investitora
 • Sanjin Avdic, UNDP Sarajevo BiH
 • Sebastian Damm, Ambasada Federalne Republike Nemačke
 • Srdjan Vuksanovic, Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajeu
 • Stjepan Kumrić, Fabrika cementa Lukavac
 • Teja Kajan, FIC Vjeće stranih investitora
 • Vanja Curin, DVOKUT PRO d.o.o.
 • Vesna Travljanin, Savez općina i gradova FBiH

Sastanak savjetodavnog odbora

Preuzmite protokol sastanka savjetodavnog odbora u PDF-u

Download