Print Friendly, PDF & Email

Posetioci

Registrujte se i obezbedite svoju
besplatnu ulaznicu na sajam.

Izlagači

Zatražite neobavezujuću ponudu i
obezbedite svoj štand na RENEXPO® BiH.

Sponzori

Nudimo Vam priliku da se promovišete na sajmu.

Konferencija

Informišite se o našem trenutno konferencijskom programu.

.

80izlagača

2.000posetilaca

700učesnika konferencija

20zemalja
Radno vrijeme:

SRijEDA OKT 23, 09:00 – 17:00

ČETVRTAK OKT 24, 09:00 – 16:00

ORGANIZATOR

Uspješna 2019