Print Friendly, PDF & Email

Politika privatnosti

Kompanija REECO INTERNATIONAL d.o.o. privatnost Vaših ličnih podataka shvata veoma ozbiljno. Izjava u nastavku predstavlja garanciju zaštite Vaših ličnih podataka. Izjava objašnjava kako se postupa sa Vašim ličnim podacima prilikom korišćenja sajta www.reeco.eu ili internet stranice drugih REECO servisa.

Način korišćenja ličnih podataka naših poslovnih partnera, ili podataka koje dobijamo putem registracije za konferencije, takođe je definisan ovim dokumentom. Izjava ne obuhvata korišćenje podataka nezavisnih REECO kompanija ili osoba koje nisu zaposlene ili nisu agenti REECO INTERNATIONAL d.o.o.

Naredni primeri ne predstavljaju sveobuhvatni spisak mogućih scenarija i procedura

Prikupljanje i korišćenje podataka

REECO INTERNATIONAL doo prikuplja podatke kad koristite određene servise ili kada pristupate promocijama i nagradnim igrama. Ponekad primamo i podatke naših poslovnih partnera. Ukoliko popunjavate upitnik REECO INTERNATIONAL doo, tražimo da nam date vaše ime i prezime, e mail adresu, adresu, zanimanje i lična interesovanja vezana za određenu aplikaciju. Međutim, nisu sve od ovih informacija obavezne. U svakom slučaju, ako popunite upitnik, mi znamo vaš identitet. REECO INTERNATIONAL doo prikuplja i automatski čuva na svojem serveru. Vaš pretraživač kao i IP adresa se takođe šalju  na naš server. Mi vaše podatke koristimo za sledeće svrhe:

  • da bismo  što bolje prilagodili naš sadržaj vašim porebama
  • da bismo obradili narudžbe za ponude i servise
  • da bismo omogućili efikasno i efektivno pružanje usluge od strane REECO INTERNATIONAL doo
  • da bismo vas blagovremeno informisali  o našim specijalnim ponudama i proizvodima

Prenos podataka trećim licima

REECO INTERNATIONAL doo neće vaše podatke  prosleđivati trećim licima osim u slučajevima ako:

  • ako ste vi saglasni da se vaši podaci mogu dalje proslediti
  • ako je neophodno da bi se usluga koju ste tražili  realizuje na pravi način
  • u slučaju da podizvođač ili agent koje koristimo za realizaciju usluga trebaju vaše podatke radi pružanja tražene usluge
  • u slučaju da postoji sudski nalog ili naredba kojom bi se sprečila zloupotreba naših usluga, posebno u slučaju  ako bi RECO INTERNATIONAL doo mogao biti predstavljen u lošem maniru

Ovaj sajt koristi Google Analytics, usluga koju pruža Google Inc.,  web analitiku, tkz “Coockies”, tekstualne datoteke koje su uskladištene na vašem računaru i koje omogućavaju  analizu  vašeg korišćenja sajta. Informacije  koje generišu Cookies, uključujući i vašu IP adresu biće arhivirana na Google serveru u SAD-u. Google će ove informacije  koristiti da izvrši procenu vašeg korišćenja sajta i sastavi izveštaj operateru o korišćenju ostalih internet servisa. Google takođe ove informacije može prosediti trećim licima ukoliko to zakon zahteva ili ako treća lica to rade u ime Google-a. Google neće povezivati vašu IP adresu sa drugim podacima koje podržava. Vi možete odbiti korišćenje Cookies-a  odabirom određenih alata na vašem pretraživaču, u tom slučaju napominjemo da možda neće biti moguće korišćenje svih raspoloživih funkcija na ovom sajtu. Korišćenjem ovog sajta,  vi ste saglasni sa obradom vaših podataka na način koji je opisan i za pomenute svrhe.

Korigovanje i brisanje podataka

Vi imate pravo da korigujete vaše podatke arhivirane na REECO INTERNATIONAL doo serveru i da ih svakog trenutka izbrišete. Takođe možete opozvati mogućnost korišćenja vaših podataka u svakom trenutku. Imate pravo na izbor da li želite primati dalje naš Newsletter i biti informisani o novim sajamskim manifestacijama.

Informacije o nalogu

Ako se prijavite na REECO INTERNATIONAL doo sajt podaci se automatski arhiviraju na serveru baze podataka kako se nebi izgubili usled kvara računara ili ljudske greške. Informacije se ažuriraju našoj korisničkoj bazi podataka tako da se brzo može pristupiti vaćem personalizovanim postavkama prilikom korišćenja REECO INTERNATIONAL doo stranica. Nakon što iskažete nameru za brisanjem naloga sa našeg servera, vaš nalog će biti u najkraćem roku deaktiviran a najkasnije u roku od 90 dana izbrisan. Ovaj period služi da bi se izbegle situacije slučajnog brisnja naloga ili namernog oštećenja. Imajte na umu da sa kopije vaših podataka, i nakon brisanja sa servere nama dostupne još neko vreme. Pod određenim okolnostima REECO INTERNATIONAL doo može odbiti pristup vašim podacima npr: ako poverljive poslovne informacije mogu uticati na na bolo k oje drugo lice mogu izazvati štetu njihovim korišćenjem.

Sigurnost podataka

REECO INTERNATIONAL doo nastoji da vaše podatje zaštiti od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, menjanja ili uništenja. Podaci na vašem REECO INTERNATIONAL doo korisničkom nalogu su predmet tajnosti i nije moguć pristup spolja.

Izmene ove izjave o privatnosti

REECO INTERNATIONAL doo zadržava da ovu izjavu o privatnosti u budužnosti može menjati. Ukoliko vaše podatke budemo koristi li na dugi način, o tome ćemo vas obavestiti putem e maila kao poslednju poznatu adresu. Ukoliko nam nije dozvoljeno da vas kontaktiramo, tada vas nećemo kontaktirati i nećemo koristiti vaše podatke na novi način. U svakom slučaju, poruka o novom načinu korišćenja podataka biće istaknuta na našem sajtu. Ukoliko imate bilo kakvih primedbi, sugestija ili nejasnoće u vezi sa izjavom o privatnosti, ako i u vezi sa korišćenjem ili otkrivanjem vaših podataka od strane REECO INTERNATIONAL doo, molimo popunite formular za povratne informacije , Feedback, ili nam pošaljite e mail na info@reeco.eu.