Registrujem se za sledeće konferencije:

Napomena: Cene iskazane bez PDV
Prezentacija: Strategije obnove zgrada u Bosni i Hercegovini do 2050. godine (GIZ) - 8. Novembar
0,- EUR
Radionica Male Hidroelektrane (GiZ) - 8. Novembar
0,- EUR
2. Konferencija Upravljanja Otpadom- Energija iz Otpada - 8. Novembar
0,- EUR
30,- EUR
40,- EUR
3. Okrugli sto - Vetroenergija u BiH - 8. Novembar
500,- EUR
250,- EUR
600,- EUR
4. Internacionalna konferencija: Hidroenergetski razvoj Bosne i Hercegovine - 9. Novembar
0,- EUR
4. Internacionalna konferencija: BioEnergenski potencijal BiH - 9. Novembar
0,- EUR
30,- EUR
40,- EUR
2. Konferencija: Održivo Upravljanje Vodom za Piće i Otpadnom Vodom - 9. Novembar
0,- EUR
30,- EUR
40,- EUR
1. Radionica: Kontrola gubitaka u mrežu vodosnabdevanja - 9. Novembar
0,- EUR

Molim Vas da unesete odgovarajući kod kako biste ostvarili umanjenu cenu kotizacije. Umanjenje cene je validno samo uz kod.
Kod
 
Stranica 1/3