Print Friendly, PDF & Email

Registracija za konferenciju

Korak 1

Registrujem se za sledeće konferencije: (Napomena: Cene iskazane bez PDV)

Srijeda, 24. Oktobar 2018.

.
4. INTERNACIONALNI OKRUGLI STO: VJETROENERGIJA U BIH 13:30 – 16:30 Registracija direktno na email pavlovic@reeco.rs

Četvrtak, 25. Oktobar 2018.

Korak 2