Print Friendly, PDF & Email

SAOPŠTENJA ZA MEDIJE

12.09.2018

Dobrodošlica novim akterima na BiH tržište Na Međunarodnoj platformi za vode, energetiku i okoliš

Peti međunarodni sajam energetike, voda i okoliša – RENEXPO® BiH, u Sarajevu će 24. i 25. oktobra biti
glavno stječište biznis lidera, donosilaca odluka, domadih i inostranih stručnjaka u oblasti obnovljive
energije, energetske efikasnosti, upravljanja vodama, ekologije i ekonomije.
Ove godine organizator sajma, njemačka grupacija REECO, najavljuje nove aktere na BiH tržištu, sa
kojima se stručnjaci i privrednici mogu upoznati u sajamskoj ekspoziciji ili kroz konferencijsku
prezentaciju.

05.06.2018

Strane investicije su put za unapređenje ekonomskih i okolišnih standarda u BiH

RENEXPO® je prilika da se susretnu institucije i razmijene stavovi, da se ukaže na probleme i iznađu rješenja. Od 2014. FIPA aktivno učestvuje na RENEXPO® sajmu, koji se izdvaja od ostalih događaja po kvalitetnim susretima sa pravim investitorima, kao i visokom kvalitetu okruglih stolova“ rekao je g. Amir Kazić iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) na sastanku Savjetodavnog odbora u okviru priprema za međunarodni sajam RENEXPO® BiH koji će se održati od 24. do 25. oktobra u Sarajevu. Na sastanku su se okupili predstavnici nekih od najvažnijih institucija BiH i entiteskih vlada, ministarstava, agencija i stranih partera.

25.05.2018

Jubilarni 5. RENEXPO® BiH

Sa zadovoljstvom najavljujemo da najveći sajam energetike i voda u Bosni i Hercegovini RENEXPO® BiH slavi svoj 5. rođendan! U Hotelu Hills u Sarajevu 24. i 25. oktobra će se, sada već tradicionalno, okupiti investitori, istaknuti stručnjaci, predstavnici državnih i lokalnih institucija, biznis lideri u oblasti obnovljivih izvora energija, energetske efikasnosti, zaštite okoliša, upravljanja vodama, otpadnim vodama i otpadom sa ciljem da steknu nove kontakte, saznaju sve o najnovijim trendovima u industriji i unaprede svoje poslovanje.