Print Friendly, PDF & Email

KONTAKT OSOBE

Da li Vam je potrebno više informacija o našim sajmovima i konferencijama?
Biće nam zadovoljstvo da Vas obavestimo o svemu!

Johann-Georg
Röhm

Šef Hidroenergetskog odseka

Nikola
Aleksić

Vođa Tima
Viši Menadžer Prodaje

aleksic@reeco.rs
Tel.: +381 21 21 02 046

Dragana
Pavlović

Menadžer Konferencija
pavlovic@reeco.rs
Tel.: +381 21 21 00 152

Jelena
Bunčić

Menadžer Komunikacija
buncic@reeco.eu
Tel.: +381 21 21 02045

Vladimir
Dobra

Menadžer unosa podataka 
dobra@reeco.rs
Tel:  +381 21 21 00 898

Jelena
Ostojić

Menadžer prodaje
ostojic@reeco.rs
Tel:  +381 21 21 01 898

Nikola
LUČIĆ

IT & Media
lucic@reeco.eu
Tel:  +381 21 21 02045