Print Friendly, PDF & Email

KONTAKT OSOBE

Da li Vam je potrebno više informacija o našim sajmovima i konferencijama?
Biće nam zadovoljstvo da Vas obavestimo o svemu!

Johann-Georg
Röhm

Direktor

Nikola
Aleksić

Viši Menadžer Prodaje
aleksic@reeco.eu
Tel.: +381 21 21 02 046

Dragana
Pavlović

PR i Menadžer Konferencija
pavlovic@reeco.eu
Tel.: +381 21 21 00 152

Jelena
Đokić

Marketing i Menadžer Komunikacija
djokic@reeco.eu
Tel.: +381 21 21 00151

Vladimir
Dobra

Menadžer unosa podataka 
dobra@reeco.rs
Tel:  +381 21 21 00 898

Jelena
Ostojić

Menadžer prodaje
ostojic@reeco.eu
Tel:  +381 21 21 01 898

Nikola
LUČIĆ

IT & Media
lucic@reeco.eu
Tel:  +381 21 21 02045