Print Friendly, PDF & Email

6. Međunarodna konferencija: Male i srednje hidroelektrane u BiH

Srijeda, 23. oktobar 2019. 09:15 – 16:00

Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Kome je namijenjen događaj: Vlasnici i operateri hidrocentrala, snabdijevači energijom, investitori, inženjeri konsultanti i projektanti, resorne institucije, vodne i energetske agencije, proizvođači opreme i ponuđači tehnologija, instituti za upravljanje vodama, zaštitu prirode, i sve zainteresovane strane
Informacije o sektoru: Hidroenergetski potencijal široko je prepoznatljiv kao jedan od najvažnijih izvora energije s niskom emisijom staklenickih plinova. Ipak, implementacija se bori s ograničenjima i negativnim imidžom. Visoke troškove građenja i društvene i ekološke posljedice dodatno obeshrabruju nove investitore.

Bosna i Hercegovina obiluje prirodnim bogatstvom, posebno snažnim i čistim rijekama. Po hidroenergetskom potencijalu od 6.000 MW, BiH zauzima prvo mjesto u regiji Zapadnog Balkana i osmo mjesto u Evropi. Godišnji energetski potencijal iznosi 99.225 GWh.
Zemlja ima dugu tradiciju generisanja električne energije iz vodnog resursa, više od 40% ukupne proizvodnje energije dolazi iz hidroelektrana. Trenutno je u upotrebi 36% ukupnog hidro-potencijala.

Opis i cilj događaja: Konferencija će okupiti domaće i inostrane eksperte za hidroenergetiku i otvoriti diskusiju o izazovima struke i mogućim rješenjima. Kako će se kreirati politike kojima će se ispuniti zahtjevi zaštite okoliša i istovremeno prizvodnja energije koju prati niska emisija staklenickih plinova? Koja su dostupna tehnička rješenja i međunarodna uspješna praksa?
Moderator:

Sabina Hadziahmetoviić,
Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS)


8:45 Registracija i networking
Dobrodošlica i uvodna riječ
9:00 Dobrodošlica Organizatora – REECO International
Dobrodošlica srebrnog sponsora –
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Uvodna riječ moderatora
Sabina Hadžiahmetović,
Institut za hidrotehniku Sarajevo – HEIS
Uvodna predavanja
Održivost kvalitete savremene hidrotehničke opreme čijom je implementacijom moguće pomiriti ciljeve zaštite okoliša i energetske proizvodnje
9:20 Mr. Dirk Hendricks, EREF – Evropske federaija obnovljive energije (potrebna potvrda)
9:35 EU regulative primjenjene u sektoru malih hidroelektrana
Bernd Rajal, Schönherr rechtsanwälte gmbh / Schoenherr attorneys at law, Austria

Blok 1 Trenutni regulatori okvir i planovi za budući razvoj hidroenergetskog sektora u BiH

9:50 Regulatorni okvir, pregled izgrađenih i planiranih objakata i ciljevi hidroenergetskog sektora u Republici Srpskoj
Aleksandar Jegdić, RERRS – Regulatory Commission for Energy RS (potrebna potvrda)
10:05 Hydropower potential and investment opportunities BiH
Amir Kazić, FIPA – Agencija za unapređenje stranih ulaganja u BiH
10:20 Održivi razvoj malih hidroelektrana – Postupak izdavanja dozvola i licenci
GIZ BiH ProRER (potrebna potvrda)

Blok 2 Tehnička rješenja, planiranje i projektni razvoj

10:35 Savremena rješenja za MHE
Zoran Radovanović, Zink Hydro
10:50 Efikasna oprema za hidrotehničke objekte
Sabine Müller, AUMA Riester GmbH & Co. K
11:00 Istraživanje neravnomjernosti vodnih režima kod projektovanja malih hidroelektrana u BiH
Dr. Dipl.-Ing. Hajrudin Džafo; Azra Tanović, Dipl.- Ing., DnT – Udruga naprednih tehnologija
11:20 Operativnost, održavanje i modernizacija – HE Jablanica
Adis Bubalo, HE Jablanica, Elektroprivreda BiH, direktor (potrebna potvrda)

Blok 3 Najbolja praksa u BiH – projektovanje i implementacija MHE

11:35 Primjer uspješne implementacije MHE
Amer Jerlagić, SHPP d.o.o.
11:50 MHE Bočac 2/ Rekonstrukcija HE Bočac 1
Elnos-BL (potrebna potvrda)
12:05 Projektni razvoj i uspješne implementacije MHE
Slobodan Kovačina, ENCOS d.o.o. (potrebna potvrda)

Organizator zadržava pravo promjene