Print Friendly, PDF & Email

5. Međunarodna konferencija: Male hidroelektrane u BiH

Srijeda, 24. oktobar 2018. 08.30 – 12.00 h

Registracija
Kotizacija: Besplatno
Naznaka: Molimo Vas da se registrujete prije 19. Oktobra 2018.

Target groups:

Vlasnici i operateri hidrocentrala, snabdijevači energijom, investitori, inženjeri konsultanti i projektanti, resorne institucije, vodne i energetske agencije, proizvođači opreme i ponuđači tehnologija, instituti za upravljanje vodama, zaštitu prirode, i sve zainteresovane strane

Ključno predavanje/ Sažetak: 

Dr. Miroslav Marence, UNESCO-IHE Delft

Hidroenergetski potencijal široko je prepoznatljiv kao jedan od najvažnijih izvora energije s niskom emisijom  staklenickih plinova. Ipak, implementacija se bori s ograničenjima i negativnim imidžom. Visoke troškove građenja i društvene i ekološke posljedice dodatno obeshrabruju nove investitore. Ugradnja novih hidroelektrana u postojeće vodne infrastrukture, bez ometanja njihovih primarnih funkcija, atraktivno je rješenje, čime se štedi građevinski troškovi i smanjuje utjecaj na okoliš. Štoviše, može pridonijeti smanjenju globalnog ekoloskog utjecaja postojećih hidrauličnih infrastruktura. Ovdje raspravljamo o nekoliko mogućih rješenja za implementaciju sustava hidroenergije u postojećim hidrauličkim infrastrukturama, koji se odnose na tehničku i ekonomsku izvedivost i ukupan ekoloski utjecaj

Program:

8:30 Registracija
9:00 Dobrodošlica i uvodna riječ
Moderator:

Sabina Hadžiahmetović, HEIS – Institut za hidrotehniku Sarajevo

Blok I: Međunarodna praksa – BH u postojećim evropskim okvirima

9:10 Proizvodnja hidroelektricne energije i postojecim hidraulickim sustavima
Dr. Miroslav Marence, UNESCO- IHE
9:30 Regionalna strategija za održivi razvoj hidroenergetsog sektora u Zapadnom Balkanu
Nenad Đukić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS

Blok II: Tehnologije i planiranje

9:45 Male hidroelektrane i kranska tehnika – SWF Krantechnik
Borislav Đuranović, Indenna dvigala doo
10:00 GRP Cijevi za izgradnju derivacionih cevovoda kod MHE
Poliester cevi doo
10:15 Prikaz projekta MHE u fazi planiranja
Ljubinko Kostić, Eko-dozvola doo
10:30 Pauza

Blok III: Dostignuća i planovi HE u BiH

10:45 Hidroenergetski potencijal i investicione mogućnosti u BiH 
Amir Kazić, FIPA – Agencija za unapređenje stranih ulaganja u BiH
11:00 Prezentacija Hidroelektrane Una Kostela
Samira Talić, Sektor za pripremu izgradnje hidrolektrana, Elektroprivreda BiH
11:15 Diskusija
11:30 Prijemni koktel
12:00 Plenarna sesija – Forum: Investiranje u zelenu energiju u BiH 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Agencija za unapređenje stranih ulaganja u BiH – FIPA
Evropska banka za obnovu i razvoj – EBRD
USAID EIA
Organizator: 

Glavni Partner: 

Pokroviteljstvo: 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Agencija za unapredjenje stranih ulaganja u BiH (FIPA)
Nezavisni operator sistema u BiH
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i indus
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivre RS
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH
Regulatorna komisija za energetiku RS
Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu/učinkovitu kogeneraciju FBiH
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Medijski partner: 

Kotizacija: 

Free