Print Friendly, PDF & Email

4. Konferencija: Upravljanja otpadom u BiH – Energija iz otpada

Četvrtak, 24. oktobar 2019. 13:30 – 16:30

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Uprava i javne kompanije za upravljanje otpadom, regionalne deponije, okolišne agencije i NVO, naučno-istraživačke institucije, finansijske institucije, investitori, projekatanti konsultanti, operateri za sakupljanje otpada, recikleri, industrija, ponuđači tehnologija i opreme, operateri deponija i postrojenja
Informacije o sektoru: Bosna i Hercegovina, sa vladama oba entiteta preuzima korake kako bi ispunila očekivane okolišne standarde, postavljene od EU. Usvojene su strategije upravljanja otpadom i ispunjeni uslovi za  korišćenje IPA II fondova. Nekoliko projekata je implementirano, a više je dostupnih za investiranje.
Moderator: Sanda Midžić Kurtagić

Prof. Sanda Midžić Kurtagić, PhD

Glavne teme:
  • Stanje sektora, okviri i perspektive
  • Cirkularna ekonomija u oblasti upravljanja otpadom
  • Ponovna upotreba otpada i recikliranje
  • Tretiranje otpada različitog porijekla
  • Tehnologije proizvodnje energije iz otpada
  • Najbolja evropska i svjetska praksa
  • Međunarodna pomoć u razvoju sektora upravljanja otpadom
Jezik: BHS
Organizator:

13:00: Registracija učesnika
13:30 Uvodna riječ
Dragiša Marjanović, President, Bosnia Solid Waste Association

Blok I: Circularna ekonomija

13:40: Uvodna sesija, pristupi cirkularne ekonomije
Prof. Sanda Midžić Kurtagić, PhD
Cirkularna ekonomija na državnom nivou
Federalno ministarstvo okoliša i turizma – Bosna i Hercegovina
Irem Silajdžić, PhD, CENER 21 (tbc)
Otpad u hrani i picu
Šejla Mahmutović, CENER 21(tbc)
Prvi koraci nacionalnog plana u cirkularnoj ekonomiji
Tranzicija od cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom, ka cirkularnoj ekonomiji u proizvodnji i ponudi. Slučaj i situacija u Srbiji
Milan Veselinov
14:50 Pauza

Blok II: Otpad kao resurs – tehnološka rješenja

15:00: Uvod u sesije – mogućnosti sakupljanja otpada sa tehnološkog stanovišta
Prof. Sanda Midžić Kurtagić, PhD
Tretman elektronskog otpada
Eko pak
Arman Sekeric
Zeos
Industrijska simbioza tbc
Energija u otpadu – Kanton Sarajevo
Maja Maretić Tiro, Šejla Mahmutović Enova
16:10 Diskusije
17:00 Presentacija sponzora/izlagača
17:20 Zaključci i završna riječ