Print Friendly, PDF & Email

4. Konferencija: Održivo upravljanje vodama i otpadnom vodom u BiH

Efikasni sistemi vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama

Četvrtak, 24. oktobar 2019. 09:00 – 12:30

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Vodovodne kompanije, lokalne samouprave, državne i regionalne organizacije, investitori i advokati, vladine i međunarodne institucije, proizvođači i distributeri opreme i tehničkih rješenja, NVO, akademija, mediji
Informacije o sektoru: Voda je opšte životno dobro, ali i osnov društveno- ekonomskog razvoja. U velikom dijelu regije Balkana problem u sektor voda predstavlja dotrajala infrastruktura, kao i nedostatak tretmana otpadnih voda.
U procesu pridruživanja EU, bilo da su u pitanju tek pridružene ili planirane članice, zemlje regiona se nalaze pred izazovom usaglašavanja sa EU standardima, koji podrazumijevaju modernizaciju vodnog sektora, naročito po pitanju tretmana i odvođenja otpadnih voda. Kako bi se dostigli ciljevi vodne direktive u narednih 20 godina potrebna su ulaganja od 3,66 biliona eura. Korišćenje dostupnih donorskih sredstava moglo bi riješiti problem finansiranja, ali jedino ukoliko se ispoštuju očekivanja donora u pogledu organizacionih i upravljačkih reformi u sektoru javne komunalne djelatnosti.
Opis I cilj događaja: Konferencija će otvoriti dijaloge o dostupnim tehničkim rješenjima, benefitima implementacije i naučenim lekcijama iz prošlosti, kroz razmjenu iskustava stručnjaka iz regiona i inostranstva. Različita tehnološka rješenja za obradu otpadnih voda, softverska rješenja, savremeni pristupi projektovanju i izgradnji će biti predstavljeni od strane vodećih stručnjaka u sektoru.
Moderator:

Sabina Hadziahmetoviić,
Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS)

Konferenecijski program

8:30 Registracija učesnika
9:00 Dobrodošlica organizatora REECO International
Obraćanje zvaničnika
Uvodna riječ moderatora, gđa Sabina Hadžiahmetović

Blok 1 Pravni okvir, strategije i politike upravljanja vodama u BiH (1)

9:10 Vodne politike u Federaciji BiH
Agencija za vodno područje Jadranskog sliva (potrebna potvrda)

Blok 2 Okrugli sto: Reforma sistema vodsnabdijevanja u BiH

09:25 – 09:50 Panelisti
g. Nenad Đukić, Ministarstvo šumarstva i vodoprivrede RS (potrebna potvrda)
g. Igor Palandžić, direktor Svjetske banke u BiH (potrebna potvrda)
g. Sandi Zulić, Una Consulting (potrebna potvrda)

Blok 3 Projektni razvoj, planiranje, praksa, iskustva i pouke

9:50 Rješenje za inženjering i pravno siguran tender za nabavku PTOV zasnovan na “FIDIC Crvenoj knjizi”
Prezenter: g. Benedikt Ney, Zahnen Technik, Njemačka
10:05 Upravljanje muljem u BiH – dosadašnja praksa i moguća rješenja (10min)
Prezenter: g. Tomislav Grizelj, Grizelj d.o.o.Blok 1 Pravni okvir, strategije i politike upravljanja vodama u BiH (1)

Blok 4 Investicije i međunarodna razvojna pomoć za unapređenje sektora voda u BiH

10:20 Švicarska podrška Bosni i Hercegovini u sektoru vodnih usluga
Prezenter: g. Srećko Bajić, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini
10:35 Razvojna pomoć UN u sektoru voda. Prezentacija najajnovijih dostignuća projekta Goal Waters i MEG
Prezenter: g. Prof. dr. Branko Vučijak, UNDP

Blok 5 Dostignuća sektora – prezentacije javnih kompanija

10:50 Modernizacija infrastrukture upravljanja otpadnim vodama u opštini Gradiška
Prezenter: g. Sandro Zeničanin, direktor KP Vodovod ad Gradiška
11:05 Izgradnja novog sistema za Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica
Prezenter: g. Nedim Šečić, JP Vodovod i kanalizacija doo ZenicaBlok 1 Pravni okvir, strategije i politike upravljanja vodama u BiH (1)
11:20 Upravljanje imovinom – najbolja praksa u regiji
Prezenter: odabran na osnovu rezultata Benchmarking programa Svjetske banke i IAWD

Blok 6 Prezentacije tehnoloških dostignuća i opreme – Napredna rješenja prilagođena tržištu BiH

11:30 Prezentacije izlagača i sponzora konferencije. Slijede moguće teme:
Tehnologije za tretman otpadnih voda – Mehanički, biološki, hemijski tretman
Izdragnja i operativnost postrojenja
Upravljanje muljom i sistemi za odvodnju
Sistemi vodosnabdijevanja i energetska efikasnost opreme
Tehnike obnove sistema cijevi – tehnička oprema za kopanje i tehnologije bez kopanja
Mijerno regulacione tehnike i oprema
Softverska rješenja – SCADA u JKP za vodovod i kanalizaciju
12:00 Kraj konferencije i zajednički obilazak sajamske izložbe uz stručno vođenje
Jezik: BHS
Organizator: