Print Friendly, PDF & Email

2. Panel: Fotonapon i solarna energija u BiH

Četvrtak, 24. oktobar 2019. 13:30 – 16:30

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Institucije, energetske agencije, udruženja, javna i privatna objekti i industrija, proizvođači proizvođača modula i solarnih ćelija, izmjenjivača energije, kablova i drugih komponenti, planeri, prokjektansko-konsultantske kuće, uslužne kompanije, izvođači, operateri sistema, banke i privatni investitori.
Informacije o sektoru: Solar predstavlja najperspektivniji obnovljivi izvor energije i poslovni izbor širom svijeta. Inovacije i dostignuća sektora i dalje su na samom vrhu. Sunčevo zračenje varira od 1240 kWh / m2 na sjeveru do 1600 kWh / m2 na jugu, sa 270 sunčanih dana godišnje. Trenutno je u opticaju 180 solarnih elektrana u BiH, ukupnog kapaciteta 15MW, a planirana je izgradnja još 5MW do 2020. godine. Dalji razvoj tržišta uvjetuje nova energetska strategija. Poticajne šeme i planirane kovote za period do 2030. godine će resorne institucije predstaviti na predstojećoj konferenciji.
Moderator: Nihad Harbas

Nihad Harbaš

Konferencijski program

12:30 Registracija učesnika i networking
Uvodna riječ
13:00 Dobrodošlica organizatora – REECO International, Ms. Dragana Pavlovic

Dobrodošlica sponzora – FRONIUS International GmbH, Ms. Verena Huber

13:05 Uvodna riječ moderatora
Mr. Nihad Harbas

BLOK 1 – Zakonska regulativa i politike u sektoru energije

13:10 Energetska strategija – Regulativa i zakonodavni okvir u Republici Srpskoj
Milan Baštinac, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske (potrebna potvrda)
13:25 Investicione prilike – Potocaji i dinamičke kvote za proizvodnju energije iz OIE u Federaciji BiH
Boriša Misirača, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju Federacije BiH (potrebna potvrda)

BLOK 2 – Novi talas investicija i načini finansiranja

13:40 Neto mjerenje – Nova šansa za investitore u skladu sa novom EU regulativom
Salko Maksimulić, Excellent doo
13:55 Program finansijske podrške – Green Economy Financing Facility
Petar Nikolić, EBRD GEFF (tbc.)

BLOK 3 – Planiranje, instaliranje i tehnička rješenja i oprema

14:10 Planiranje fotonaponskih elektrana
Amer Jerlagić, stručnjak za FN elektrane, SHPP
14:25 Tehnička oprema – Fotonaponski invertori – FRONIUS
Ms. Verena Huber, Fronius International GmbH
14:40 Fotonaponske ćelije i monotoring
Prezentacija izlagača/ sponzora

BLOK 4 – Najbolja domaća praksa

15:05 Uspješan primjer fotonaponske elektrane na objektima – SE Pero, Zenica
Mladen Perić, Pero d.o.o., Zenica (potrebna potvrda)
15:20 Primjer uspješne prakse – fotonaponska elektrana
15:35 Zaključci i završna riječ moderatora

Jezik: BHS
 Sponzor:
Konferencijski partneri:

Renexpo BiH 2019

Medijski partner: