Print Friendly, PDF & Email

Program Konferencije 2018*

RENEXPO® BiH KONFERENCIJE 2018

SRIJEDA, 24. OKTOBAR 2018.

Obnovljivi izvori energije i tehnike u funkciji životne sredine – Nove poslovne prilike

1. Konferencija: Toplotne pumpe i geotermalna energija u BiH
09:00 – 11:30

Organizator:

2. Forum: Investiranje u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost u BiH
09:00 – 11:30

Organizator:

5. Međunarodna konferencija: Hidroenergija u BiH – Male hidroelektrane
09:00 – 11.:30

Organizator:

Svečana ceremonija otvaranja / Obilazak sajma sa zvaničnicima
11:30 – 12:30
Sastanci udruženja
12:30 – 14:00
4. Internacionalni okrugli sto: Vjetroenergija u BiH
13:30 – 16:30

Organizator:

1. Crowdfunding konferencija o održivoj energiji
13:30 – 17:30

Organizator:

3. Konferencija: Upravljanja otpadom u BiH – Energija iz otpada
13:30 – 16:30

Organizator:

 Investitorska loža
10:00 – 17:00
Međunarodni B2B susreti EEN BiH
Pokreni novi posao – obnovljivi izvori energije, rješenja za zaštitu okoliša
10:00 – 17:00

RENEXPO® BiH KONFERENCIJE 2018 

ČETVRTAK, 25. oktobar 2018.

Dan energetske efikasnosti i tehnika u funkciji životne sredine

1. Panel: Fotonapon i solarna energija u BiH
09:30 – 12:30

Organizator:

3. Konferencija: Održivo upravljanje vodama i otpadnom vodom u BiH
09:30 – 12:30

Organizator:

5. Internacionalna konferencija: Energija iz biomase u BiH
09:30 – 12:30

Organizator:

1. Konferencija:
Energetski savjetnici BiH
09:30 – 12:30

Organizator:

PROFESSIONAL GET TOGETHER
12:30 – 14:00
1. Panel: Održivi transport u BiH
14:00 – 16:30

Organizator:

2. Radionica:Efikasnost vodne infrastrukture u BiH
14:00 – 16:30

Organizator:

1. Konferencija:
Energetski savjetnici BiH
14:00 – 16:30

Organizator:

INVESTITORSKA LOŽA
10:00 – 17:00
 MEĐUNARODNI B2B SUSRETI EEN BIH
POKRENI NOVI POSAO – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, RJEŠENJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
10:00 – 17:00

*podložni promeni