Print Friendly, PDF & Email

KONFERENCIJSKI PROGRAM 2019

Srijeda, 23. oktobar 2019.

Svečano otvaranje sajma / Obilazak sajma sa zvaničnicima
Okrugli stol i plenarna sesija: Ekonomski razvoj i zeleno poslovanje
6. Međunarodna konferencija: Male hidroelektrane u BiH
4. Konferencija: Upravljanja otpadom u BiH – Energija iz otpada
Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grijanja/ hlađenja u BiH –
Energija iz biomase, geotermal i solar-termal
5. Međunarodni okrugli stol o vjetroenergiji u BiH
Investment Business Lounge

Četvrtak, 24. oktobar 2019.

1. Godišnji skup energetskih menadžera BiH
4. Međunarodna konferencija: Održivo upravljanje vodama u BiH – Efikasni sistemi vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama
2. Konferencija: Fotonaponske elektrane i solarna energija u BiH
2. Konferencija: Održivi transport u BiH
Business to Investors Brokerage – EEN BiH
Investment Business Lounge