Print Friendly, PDF & Email

Obnovljivi izvori energije u sistemima daljinskog grijanja/ hlađenja u BiH

Energija iz biomase, geotermal i solar-termal

Srijeda, 23. oktobar 2019. 13:30 – 16:30

Kotizacija: Slobodan. Obavezna prijava.
Kome je namijenjen događaj: Državna i lokalna uprava, komunalna preduzeća za daljinsko grijanje, okolišne agencije i fondovi, agencija za eneretiku, NVO, naučno istraživačke institucije, energetski menadžeri, inženjeri konsultanti i projektanti, proizvođači tehničke opreme, operateri postrojenja, finansijske institucije, banke, invstitori
Informacije o sektoru: Daljinsko grijanja i hlađenje predstavlja jedan od najvažnijih faktora za smanjenje ugljeničnih emisija. Procjenjuje se da čak 50% ukupne potrošnje energije u EU potječe od grijanja i hlađenja prostora. Prelazak sa fosilnih na obnovljive izvore energije bi u velikoj mjeri smanjilo štetne emisije.

U Bosni i Hercegovini samo su veći gradovi obuhvaćeni sistemima za daljinsko grijanje, kao i javne zgrade, poput bolnica, škola i blokova zgrada u manjim mjestima. Nema preciznih podataka o broju priključenih potrošača, procjenjuje se da je 12% domaćinastava obuhvaćeno sistemom daljinskog grijanja.

Trenutno je u BiH 26 registrovanih većih kompanija (12 u Republici Srpskoj i 14 u Federaciji BiH) koja se bave snabdijevanjem toplotnom energijom, od toga su 3 bazirana na kogeneraciji.
Većina sistema koristi zastarjelu opremu na bazi fosilnih goriva, kao što su ugalj, prirodni gas i mazut.

Nekoliko novoizgrađenih postrojenja koristi drvnu biomasu. Strateški energetski plan podrazumijeva rekonstrukciju velikih sistema, uključujući i plan proširenja sistema daljinskog grijanja u Sarajevu.

Program unapređenja energetske efikasnosti u javnom sektoru preporučuje izgradnju efikasnih kogeneracijskih postrojenja u cilju uštede energije, optimizacije cijene, smanjenja zagađenja vazduha i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

U narednom periodu očekujemo više investicija u ovom sektoru zahvaljujući dostupnim finansijska rješenja, kao što je JPP i nedavno lansiran program EBRD banke ReDEWeB koji omogućuje finansiranje studija i infrastrukture daljinskog grijanja na bazi obnovljivih, pored program Zeleni gradovi.

Nedavno objavljeni rezultati studije o potencijalu efikasne kogeneraciji u BiH najavljuju nove investicije, posebno za korišćenje biomase. Geotermalna energija je tema novih istraživanja i planiranja. Solar-termal tehnologija ima nekoliko proimjena u malim sistemina u BiH I više promjene u regionu.

Programi koji se u trenutno sprovode u BiH, predlažu sisteme daljinskog grijanja kao jedan od najvažnijih infrastrukrturnih investicija za unapređenje energetske efikasnosti.

Opis i cilj događaja: U cilju da podstakne upotrebu OIE u sistemima daljinskog grijanja i hlađanja, konferencija će predstaviti benefite upotrebe OIE sa naglaskom na smanjenje štetnih emisija i zagađenja vazduha, optimizaciji cijene toplotne energije, uspješnim primjenama i dostupnim načinima finanasiranja projekata. Tehnički dostupna rješenja, efikasna kogeneracija mogu poboljšati operacije i poslovanje postrojenja za daljinsko grijanje/ hlađenje.
Moderator: Bojan Bogdanovic RENEXPO

Bojan Bogdanović, Regionalni Menadžer programa za daljinsku energiju, EBRD


11:30 Svečano otvaranje sajma i prijemni koktel
Dobrodošlica zvaničnika
11:50 Energy Talk “Utjecaj obnovljivih na okoliš, ekonomiju i kvalitet života u BiH”
Moderator: g. Elvis Hadžikadić
Smanjenje zagađenja i štetnih emisija
Nove prilike za zapošljavanje
Kapitalna ulaganja
Mogućnosti finansiranja projekata za razvoj zelene ekonomije
12:30 Obilazak sajma sa zvaničnicima

KONFERENCIJSKI PROGRAM

13:00 Registracija učesnika i networking
13:30 Dobrodošlica organizatora
REECO International
13:35 Uvodna riječ moderatira
Bojan Bogdanovic, Direktor fonda za daljinsku energiju za region Zapadnog Balkana
13:45 Uvodno predavanje – Najbolja EU praksa
Energetski gradovi – biomasa Güssing/ Solar-termal u sistemu daljinskog grijanja Grad Grac
U najavi

BLOK 1 Dostignuća sektora – Najbolja BH praksa

14:00 Studija proširenja Sistema daljinskog grijanja – Naziv I presenter
Tbd.
14:15 Korištenje otpadnih industrijskih plinova u daljinskom grijanju i efikasna kogeneracija
Sead Kaknjo, JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, Direktor
14:30 Tranzicija u održive i pametne sisteme daljinskog grijanja : primjer grada Banja Luka
Dejan Jovišević, Eko toplane Banja Luka d.o.o., Tehnički director
14:45 Modernizacija sistema daljinskog grijanja u cilju optimizacije temperaturnog režima vrelovoda kao preduslova za integraciju obnovljivih izvora topline
Suljo Sarić,
CENTRALNO GRIJANJE d.d. TUZLA, Pomoćnik direktora za tehnička pitanja

BLOK 2 Panel: Okviri, procedure, donošenje odluka

15:20 Moderator: g. Bojan Bogdanovic
Panelisti:
Elvis Hadžikadić, UNDP
Sead Kaknjo, JP “Grijanje” d.o.o. Zenica, Direktor
Dejan Jovišević, Eko toplane Banja Luka d.o.o., Tehnički director
Suljo Sarić, CENTRALNO GRIJANJE d.d. TUZLA, Pomoćnik direktora za tehnička pitanjaKako jedinice lokalne vlasti mogu doprinijeti ispunjenju ciljeva energetske strategije
Ministarstvo energetike/ entitetski nivo
Ministarstvo zaštite okoliša / kantonalni nivo
Općinska uprava

BLOK 3 Prezentacije tehničke opreme i rješenja

Efikasna kogeneracija
Bojleri za biomasu
Geotermalne tehnike
Solar-termal
16:30 Kraj konferencije
Koorganizator: EBRD Bosnia
Partner konferencije: Renexpo BiH 2019
Organizer:
   REECO