Print Friendly, PDF & Email

Dostava radova 2018

Rok za dostavu radova:
21. septembar 2018.

Informacija o prihvatanju:
24. septembar 2018.

Dostava finalnih radova:
26. septembar 2018.

1. Konferencija: Toplotne pumpe i geotermalna energija u BiH 

Download
2. Forum: Investiranje u obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost u BiH 

Download

5. Međunarodna konferencija: Hidroenergija u BiH – Male hidroelektrane

Download
1. Crowdfunfing konferencija o održivoj energijiH 

Download

1. Panel: Fotonapon i solarna energija u BiH  

Download
1. Konferencija: Energetski savjetnici BiH

Download

3. Konferencija: Održivo upravljanje vodama i otpadnom vodom u BiH 

Download
5. Internacionalna konferencija: Energija iz biomase u BiH  

Download

1. Panel: E- mobilnost u BiH

Download
2. Radionica: Efikasnost vodne infrastrukture u BiH

Download

3. Konferencija: Upravljanja otpadom u BiH – Energija iz otpada

Download