Print Friendly, PDF & Email

Dostava radova 2019

Rok za dostavu radova:
18. 09. 2019. godine

Informacija o prihvatanju:
24. 09. 2019. godine

Dostava finalnih radova:
1. 10. 2019. godine

Dostava radova
6. Međunarodni RENEXPO® BiH Kongresni Centar Hotel Hills, Sarajevo 23 - 24 oktobar, 2019
Molimo Vas da imate u vidu da kao govornici na konferencijama prednost imaju izlagači sajma i sponzori.
Tema za konferenciju po sopstvenom predlogu/sastanak na zahtev
Kontakt: pavlovic@reeco.eu
Za izlagače i sponzore
Kontakt: aleksic@reeco.eu, ostojic@reeco.eu